Aluminiumsmältverk


Processkontroll och emissionsmätning i ett aluminiumsmältverk är en utmaning på grund av de höga koncentrationerna av HF. Användning av ett extraktivt system i en sådan miljö skulle kräva stora mängder underhåll.

OPSIS DOAS-system är annorlunda och erbjuder aluminiumsmältverk en analysator med hög noggrannhet, snabb responstid och lågt underhållsintervall. OPSIS DOAS-system är baserat på en beröringsfri metod med en öppen, optisk mätsträcka. Ett OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaskomponenter, såsom HF, NOx, SO2, CO2 etc.

OPSIS har tre specifika tillämpningsmöjligheter för gasanalys i ett aluminiumsmältverk.
1. Mätning med öppen ljussträcka inne i smälthallarna. 
2. Mätning genom skorsten eller kanal
3. Bakgrundsmätning i anläggningens omgivning.

Gasanalys med OPSIS

 • Automatisk justering av mätsträckan
 • System för flera gaser och flera mätsträckor
 • Kombinerar fördelarna med UV DOAS-, FTIR DOAS- och TDL-teknik
 • Bästa prestanda enligt QAL 1-certifiering
 • Längsta kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
 • Ingen provtagning krävs, beröringsfritt mätsystem
 • Långt underhållsintervall
 • Låg energiförbrukning
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Internationellt godkänd
 • Tusentals system installerade runt om i världen
 • Service utförs av ett kompetent servicenätverk

Så här fungerar OPSIS gasanalysmätning Kontakta oss för mer information om gasmätning i aluminiumsmältverk.


Henrik är en av våra experter. Vill du veta mer om mätning i aluminiumsmältverk?

Kontakta oss

Filmer