Cementindustri


Processkontroll och emissionsmätning i en cementanläggning är en utmaning på grund av den dammiga och korrosiva miljön. OPSIS har utvecklat ett gasanalyssystem med hög noggrannhet, hög prestanda, snabba svarstider och lågt underhållsintervall. 

OPSIS mätsystem bygger på en beröringsfri metod - UV DOASFTIR DOASTDL - med en optisk mätsträcka. Ett OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaskomponenter som NOx, SO2, CO, CO2, H2O, HCl, HF, NH3, CH4 och Hg. 

OPSIS gasanalyssystem är testade och godkända av ett antal internationellt erkända myndigheter och institut, som TÜVU.S. EPA, och kinesiska EPA. Systemen uppfyller EU:s avfallsdirektiv och är godkända enligt EN15267.

OPSIS har ett brett utbud av produkter för kontinuerlig emissionsmätning. Det innefattar olika mätmetoder där den bäst lämpade teknologin används för varje enskild mätsituation.

Gasanalys med OPSIS

  • Kombinerar fördelarna av UV DOAS-, FTIR DOAS- och TDL-teknik
  • Bäst prestanda enligt QAL 1-certifiering
  • Längst kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
  • Ingen provtagning krävs, beröringsfritt mätsystem
  • Långt underhållsintervall
  • Låg energiförbrukning
  • Kalibrering av gas endast en gång om året
  • Internationellt godkänd
  • Tusentals system installerade världen över
  • Service utförs av vår kompetenta serviceorganisation

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem 
Kontakta oss för mer information om gasanalys i cementindustrier.


Richard är en av våra experter. Vill du veta mer om mätning i en cementfabrik?

Kontakta oss

Filmer