Glastillverkning


Med de höga rökgastemperaturerna vid glastillverkning kan det vara svårt att mäta emissioner för gasanalys och processkontroll. 

OPSIS DOAS-system, som bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen, är utvecklat för att klara dessa höga temperaturer. I OPSIS DOAS-system ingår en analysator som mäter emissioner med hög noggrannhet, snabba svarstider och som har lågt underhållsintervall.  

Ett OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaskomponenter, som NOX, SO2, CO, CO2, H2O, O2 med flera gaser.

Gasanalys med OPSIS

Så här fungerar ett OPSIS gasanalyssystem

Kontakta oss för mer information om gasanalys vid glastillverkning.


Richard är en av våra experter. Behöver du mer information om gasmätning vid glastillverkning?

Kontakta oss

Filmer