H2S-mätning


Det  kan vara svårt att mäta H2S. Gasen saknar distinkta UV-absorptionslinjer och IR-absorptionsmätning påverkas av interferens från H2O. Den gängse mätmetoden har varit att avlägsna SO2 från ett gasprov med bibehållen H2S (”scrubbing”), därefter att konvertera H2S till SO2 och slutligen att mäta den resulterande SO2-halten som därmed ger H2S-halten. Själva mätinstrumentet har ofta varit en SO2-mätare för utomhusbruk i kombination med en extraktiv utspädningsenhet. Det är dock inte ovanligt att drabbas praktiska problem när man använder denna typ av lösning.

OPSIS erbjuder ett bättre alternativ för mätning av H2S i industriella tillämpningar. Här används OPSIS ”Hot Wet Extractive”-system i kombination med en innovativ, hållbar gaskonverter. I denna modifieras H2S till andra gaser som enkelt kan mätas med OPSIS UV-DOAS-teknik. Det behövs ingen SO2-scrubbing. Om man vill kan samma gasanalysator också mäta koncentrationerna av ett stort antal andra gaser som NO, NO2, SO2, NH3 och Hg, med en separat optisk mätsträcka.

Gasanalys med OPSIS

Bäst prestanda enligt QAL 1-certifiering
Längsta kalibreringsintervallet enligt QAL 1-certifiering
Enkel och pålitlig design
Rågas- och emissionsmätning med ett enda system, om så önskas
Ett enda system kan mäta även mäta ett stort antal andra typer av gaser
Internationellt godkänd
Tusentals system installerade världen över
Service av vår kompetenta serviceorganisation

Så här fungerar OPSIS gasanalysmätning

Kontakta oss för mer information om H2S-mätning.


Richard är en av våra experter. Vill du veta mer om H2S-mätning?

Kontakta oss

Filmer