Konstgödningsproduktion


Processkontroll och emissionsmätning i en konstgödningsfabrik kan vara svårt på grund av de höga koncentrationerna av HF. Att använda ett extraktivt system i en sådan miljö skulle kräva mycket underhåll.

OPSIS DOAS-system är annorlunda och ger konstgödningsproducenten en noggrann analysator med stor noggrannhet, snabba svarstider och lågt underhållsintervall. OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen. 

Det optiska ljuset transporteras genom en optisk fiber till analysatorn och en analysator kan användas för att mäta flera mätsträckor.

Ett enda OPSIS-system mäter alla relevanta gaskomponenter som t.ex. NH3, NOx, HF med flera. 

Gasanalys med OPSIS

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem
 

Kontakta oss för mer information om gasanalys i konstgödningsproduktion.


Jörgen är en av våra experter. Vill du veta mer om gasmätning i en konstgödningsfabrik? 

Kontakta oss

Filmer