Mätning av totalkvicksilver


Avfallsförbränningsanläggningar, cementfabriker och kraftverk kräver god och tillförlitlig mätning av gasformigt totalkvicksilver.

Mätningen av gasformigt totalkvicksilver är en utmaning på grund av kemiska reaktioner och kontamination. De installerade systemen kräver ofta stora mängder underhåll och ger ändå inte tillförlitliga resultat. 

OPSIS DOAS-system är utvecklat för att klara dessa miljöer, då det är baserat på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom rökgaskanalen. I OPSIS mätsystem ingår en analysator med hög mätnoggrannhet, snabba svarstider och lågt underhållsintervall.  

Utöver mätning av gasformigt totalkvicksilver kan samma mätsystem även mäta ett stort antal andra gaser enligt gällande lagkrav, t.ex. NOX, SO2, CO2, CO, NH3, H2O, HF och HCI.

Gasanalys med OPSIS

  • Mäter både THg och Hg0
  • Långt underhållsintervall
  • Längst kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
  • Enkel och pålitlig konstruktion
  • Rågas- och rökgasmätning med ett system
  • Samma system kan mäta alla relevanta CEM-gaser
  • Internationellt godkänd
  • Tusentals system installerade världen över
  • Service vår välutbildade serviceorganisation

Två varianter av OPSIS mätsystem


Emissionsmätning av THg med OPSIS horisontella Hg DOAS-system.


Emissionsmätning av THg och andra relevanta gaser med OPSIS horisontella Hg DOAS-dubbelsystem .

Kontakta oss för mer intormation om våra olika mättekniska lösningar.


Carl är en av våra experter. Vill du veta mer om mätning av gasformigt totalkvicksilver?

Kontakta oss

Filmer