Mineralullsproduktion


Förekomsten av fenol och formaldehyd kan göra det svårt att mäta emissioner i en anläggning för mineralullstillverkning. 

OPSIS DOAS-system skiljer sig och erbjuder mineralullsfabriker ett gasanalyssystem med hög mätnoggrannhet, snabb svarstid och lågt underhållsintervall. OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen

Det optiska ljuset leds genom en optisk fiber till analysatorn. En analysator kan användas för flera mätsträckor.

Ett enda OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaskomponenter som t.ex. fenol, formaldehyd, NOX, CO, CO2, NH3.

Gasanalys med OPSIS

  • Kombinerar fördelarna av UV DOAS-, FTIR DOAS- och TDL-teknik
  • Bäst prestanda enligt QAL 1-certifiering
  • Längsta kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
  • Ingen provtagning krävs, beröringsfritt mätsystem
  • Långt underhållsintervall
  • Kalibrering av gas en gång om året
  • Låg energiförbrukning
  • Internationellt godkänd
  • Tusentals system installerade världen över
  • Service av vår kompetenta serviceorganisation

Så här fungerar OPSIS mätsystem

Kontakta oss för mer information om gasanalys i mineralullsproduktion.


Henrik är en av våra experter som gärna berättar mer om mätning i mineralullsproduktion.

Kontakta oss

Filmer