Palmoljeindustri


OPSIS testade och godkända mätsystem erbjuder kostnadseffektiv och tillförlitlig on-linemätning av flera gaskomponenter, t.ex. både höga och låga halter av metan, vattenånga, koldioxid och vätesulfid, på flera mätpunkter i en anläggning. 

OPSIS gasanalyssystem bygger på TDL-metoden (Tuneable Diode Laser). Ett mätsystem kan innehålla en eller flera lasermoduler beroende på vilka gasföreningar som ska mätas. Ljuset från lasermodulen leds genom en fiberoptisk kabel till en eller fler mätpunkter, där en sändare och en mottagare sitter monterade på den kanal eller skorsten där mätningen ska ske.

Eftersom systemet använder sig av beröringsfri mätning genom kanalen kommer inga delar av de optiska komponenterna eller analysatorn i kontakt med gasen. Inga filter, pumpar eller gasbehandlingssystem krävs, vilket ger en nästan underhållsfri lösning. Systemet med sändare/mottagare finns även med certifierad EEx-klassning.

I OPSIS kompletta mätsystem omfattas även dataloggning, integration av temperatur-, tryck- och flödessignaler samt mjukvara för automatisk återgivning av data, beräkningar av massemissioner och rapportering.

Gasanalys med OPSIS

  • Installerade, granskade och verifierade referenser för CDM-projekt
  • Integrerade system för dataövervakning och datahantering
  • Säker datalagring för efterlevnad av CDM-kraven
  • Optisk beröringsfri mätning (ingen sampling)
  • Korrekt mätning på våt bas för beräkningar massemissioner
  • Noggrann mätning av CH4 i vol%, ppm och ppb
  • Möjlighet att mäta flera gaser på flera mätsträckor med ett system
  • Lågt underhållsintervall
  • Omfattande kvalitetssäkring/kvalitetskontroll för hög prestanda och rapportering
  • Snabb avkastning på investeringen

Så här fungerar OPSIS mätsystem


Kontakta oss för mer information om gasanalys i palmoljeindustrier.


Anders är en av våra experter som vet mer om gasanalys inom palmoljeindustrin. Vill du ha mer information?

Kontakta oss

Filmer