Rågasmätning för skrubberoptimering


Förbrukningen av skrubbermaterial i en skrubber är relaterad till massflödet av sura gaser. Väteklorid (HCI) och svaveldioxid (SO2) är de huvudsakliga sura gaserna i en förbränningsanläggning. Genom att mäta massflödet av SO2 och HCI i rågasen som går in i skrubbern är det möjligt att beräkna den mängd skrubbermaterial som behövs.

Mätningen av HCI och SO2 som går in i skrubbern är en teknisk utmaning. Mätningen måste vara snabb och tillförlitlig. Mätningen måste göras före skrubbern, i rågasen med höga stofthalter, hög temperatur och korrosiva gaser. OPSIS mätsystem, som bygger på den beröringsfria DOAS-tekniken med en optisk mätsträcka genom kanalen, är testat och godkänt för bäst prestanda och längsta kalibreringsintervall och visar att de möter kraven för denna applikation. 

HCI och SO2 mäts med antingen TDL- och/eller med UV DOAS-tekniken. Mätningarna görs med mg-upplösning och svarstiden är på ett par sekunder.

Gasanalys med OPSIS

  • Kostnadsbesparingar genom minskad förbrukning av skrubbermaterial
  • Snabb avkastning på investeringen
  • Snabb och precis mätning av SO2, HCl, NO och NH3
  • Direkt mätning genom kanalen (inget samplingsystem krävs)
  • Bästa prestanda enligt QAL 1-certifiering
  • Längsta kalibreringsintervallet enligt QAL 1-certifiering (1 år)
  • Låg energiförbrukning
  • Internationellt godkänd 
  • Tusentals system installerade världen över
  • Service av vår kompetenta serviceorganisation

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem


Kontakta oss för mer intormation om våra olika mättekniska lösningar.


Henrik är en av våra experter. Vill du information om rågasmätning för skrubberoptimering?

Kontakta oss

Filmer