Speciella applikationer (CEM)


OPSIS är en världsledande leverantör av CEMS (continuous emissions monitoring system), d.v.s. system för kontinuerlig emissionsmätning, för flera olika specialtillämpningar inom den industriella sektorn.

OPSIS mätsystem har testats och godkänts av en rad internationella myndigheter och har visat resultat på bäst prestanda och längst kalibreringsintervall.

Vi är specialiserade på konstruktion och leverans av system med hög kvalitet, lågt underhållsintervall, system som optiskt mäter genom kanalen där analysatorn aldrig kommer i kontakt med rökgasen. Vi erbjuder också andra produkter och tjänster, t.ex. stoft- och flödesmätare, datalogger och rapporteringsmjukvara samt supporttjänster som serviceavtal, utbildning och kalibrering.


Carl är en av våra experter. Vill du veta mer om mätning i speciella applikationer?

Kontakta oss

Filmer

Dokument