Svavelsyraproduktion


Processmätning i en svavelsyrafabrik kräver god och tillförlitlig detektion av SO2 i gasfas. SO2-mätning kan vara en utmaning på grund av de korrosiva förhållandena och höga koncentrationen av SO2. Mätningen behöver göras på flera platser i processen och att transportera gasprov är omständigt. Ett stort dynamiskt område behöver också mätas, eftersom SO2-koncentrationen kan variera mellan 15 volym% och några mg/m3. De flesta mätsystem kräver stora mängder underhåll, ibland så ofta som varje dag.

OPSIS DOAS-system är annorlunda och erbjuder en analysator med stor noggrannhet som kan mäta vid temperaturer på upp till 1000°C och ett maximalt tryck på 1 bar (G).

I drift har OPSIS mätsystem lågt underhållsintervall. Det är baserat på en beröringsfri metod - DOAS eller TDL - med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen. Det optiska ljuset leds i en optisk fiber till en analysator, som kan användas för flera mätsträckor.

Utöver mätning av SO2 kan också ytterligare gaser mätas, t.ex. O3, H2O och O2

Gasanalys med OPSIS

Så här fungerar OPSIS mätsystem


Kontakta oss för mer information om gasmätning i svavelsyraproduktion.


Vi har många experter på mätning i svavelsyrafabriker, Carl är en av dem. Vill du ha mer information?

Kontakta oss

Filmer