Tegelbruk


Processkontroll och emissionsmätning i tegelbruk är en utmaning på grund av de höga koncentrationerna av HF. Den mängd HF som genereras i processen och förekommer i gasfas kan nå 50 mg/m3 eller mer. Användning av ett extraktivt system i en sådan miljö skulle kräva mycket underhåll.

OPSIS DOAS-system är annorlunda, tack vare en analysator med hög noggrannhet, snabb svarstid och lågt underhållsintervall. OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen.

Det optiska ljuset leds genom en optisk fiber till analysatorn. En analysator kan användas för flera mätsträckor och mäta alla relevanta gaskomponenter som t.ex. NOX, SO2, CO, CO2, H2O, HCI, HF etc.

Gasanalys med OPSIS

  • Ingen sampling krävs, beröringsfritt mätsystem
  • Lågt underhållsintervall
  • Bästa prestanda enligt QAL 1-certifiering
  • Längsta kalibreringsintervall enligt QAL 1-certifiering
  • Låg energiförbrukning
  • Kalibrering av gas endast en gång om året
  • Internationellt godkänd
  • Tusentals system installerade runt om i världen
  • Service utförs av ett nätverk av våra kompetenta servicetekniker

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem


Kontakta oss för mer information om gasmätning i tegelbruk.


Henrik är en av våra experter. Vill du ha mer information kring mätning i tegelbruk?

Kontakta oss

Filmer