Bensen-mätning


Att mäta bensenutsläpp kring en industrianläggning kan vara en utmaning, men OPSIS gör det enkelt.

Bensen är ett flytande kolväte som avdunstar snabbt när det reagerar med luft. Det är en av de vanligaste substanserna inom den kemiska industrin och är känd att orsaka cancer. 

På grund av det måste raffinaderier i USA börja mäta flyktiga utsläpp från bensen från och med 30 januari 2018. Det är en del av det amerikanska naturvårdsverkets nya lag gällande petroleumraffinaderier. Ifall bensenutsläppen överstiger ett genomsnitt av 9 μg/m3, måste åtgärder vidtas. 

Bensenutsläpp kan mätas precist och bekvämt i realtid med hjälp av OPSIS UV-DOAS-system. UV-DOAS-tekniken använder sig av en optisk mätsträcka för att mäta gaskoncentrationer. Genom att placera mätsträckor på strategiska platser kring ett raffinaderi kan emissioner och gasläckage. Genom att kombinera gasdata med meteorologiska parametrar kan information om var utsläppskällor finns och koncentrationen av bensenutsläppen beräknas.

OPSIS UV-DOAS-system är tillverkad för långsiktigt, kontinuerligt användande. Underhåll av OPSIS DOAS-system är minimal. Enligt regelverket från U.S. EPA måste instrumentet kalibreras med referensgas en gång i kvartalet. 

OPSIS system är testade och godkända av internationellt erkända testinstitut och myndigheter som U.S. EPA, TÜV och MCERTS.


Carl är en av våra experter. Vill du ha mer information om denna applikation?

Kontakta oss

Filmer

  • Bensenmätning

    Läs mer »
  • OPSIS Data Services

    Läs mer »

Dokument