Flygplatsmätningar


Mätning av luftkvaliteten på flygplatser är en utmaning. Platsen för mätningen måste vara representativ för bakgrundsnivåerna och oberoende av förändringar i den lokala trafiken. Ett stort antal gasformiga komponenter behöver mätas med hög noggrannhet och hög tillgänglighet.

OPSIS DOAS-system är ett system med snabb responstid, som erbjuder hög tillgänglighet till en låg kostnad. Effekten av flygplans start och landning kan lätt följas on-line. OPSIS gasanalyssystem kan även mäta emissioner från andra källor på flygplatsen. 

Alla relevanta gaser kan mätas med ett system, t.ex. kväveoxid NOx, svaveldioxid SO2, ozon O3, bensen, toluen, formaldehyd, 1,2,4-trimetylbensen och ammoniak NH3


Vi har flera experter inom området, Anders är en av dem. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Filmer

  • Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

    Läs mer »
  • OPSIS Data Services

    Läs mer »
  • Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

    Läs mer »

Dokument