Gasanalys av luftkvaliteten i tätorter


Att mäta den omgivande luftens kvalitet är en utmaning. Mätsträckan måste vara representativ och inte beroende av exempelvis förändringar i den lokala trafiken. En mängd gaskomponenter måste mätas med hög noggrannhet och hög tillgänglighet.

OPSIS DOAS-system erbjuder kostnadseffektiv gasanalys med hög datatillgänglighet, snabb responstid och lågt underhållsintervall. 

OPSIS system bygger på en beröringsfri metod - UV DOAS/FTIR-DOAS, med en öppen mätsträcka. Ljuset leds genom en optisk fiber till analysatorn.

Ett OPSIS-system kan mäta en mängd olika gaser, som NO, NO2, SO2, O3, BTX, HNO2, NO3, formaldehyd och NH3.

Gasanalys med OPSIS

 • Hög datatillgänglighet
 • Kostnadseffektiv (beröringsfri teknik med öppen mätsträcka) 
 • Representativ data 
 • Direkt mätning av NO2
 • Gaskalibrering endast en gång om året
 • Låg energiförbrukning
 • Långt underhållsintervall
 • Certifierad av MCERTS, TÜV, U.S. EPA, Chinese EPA etc.

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystemKontakta oss för mer information om mätning av luftkvalitet i tätorter.


Henrik är en av våra experter. Vill du veta mer om mätning av luftkvalitet i tätorter?

Kontakta oss

Filmer

 • Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

  Läs mer »
 • Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

  Läs mer »
 • OPSIS Mättjänst

  Läs mer »
 • OPSIS Data Services

  Läs mer »

Dokument