Mätning på gatunivå


Mätning av luftkvalitet i städer är en utmaning. Ett antal gasformiga komponenter behöver mätas med hög noggrannhet, platsen för mätningen måste vara representativ för staden och systemet måste vara enkelt att underhålla och kalibrera.

OPSIS gasanalyssystem erbjuder en flexibel lösning för luftkvalitetsmätning i tätorter. Det bygger på en beröringsfri UV DOAS-/FTIR DOAS-metod med öppen mätsträcka, där mätningarna ger den genomsnittliga koncentrationen av gaskomponenter i ett område. 

Ett OPSIS-system kan mäta alla relevanta gaser som krävs av myndigheter som t.ex. kväveoxid (NOX), svaveldioxid (SO2), ozon (O3), BTX och ammoniak.

Gasanalys med OPSIS

 • Hög tillgänglighet på data
 • Kostnadseffektiv, (beröringsfri teknik med öppen mätsträcka)
 • Representativ data
 • Direkt mätning av kväveoxid
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Långt underhållsintervall
 • Certifierad av MCERTS, TÜV, U.S. EPA, Chinese EPA etc.

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystem

Kontakta oss för mer information om våra system för mätning av luftkvalitet i tätort på gatunivå. 


Anders är en av våra experter. Vill du veta mer om mätning av luftkvalitet på gatunivå?

Kontakta oss

Cases

Filmer

 • System 400 - Ett system, tre lösningar

  Läs mer »
 • OPSIS Mättjänst

  Läs mer »
 • Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

  Läs mer »
 • Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

  Läs mer »
 • System 400 - Ett system, tre lösningar - HWE

  Läs mer »
 • OPSIS Data Services

  Läs mer »

Dokument