Mätstationer


Med mätning av luftkvalitet menas gasanalys av representativ luft i stadsmiljö, i industriell miljö och i landsbygdsområden. Dessa gasmätningar, som även kan kombineras med bakgrundsmätning, används för att fastställa hur mycket föroreningar människor exponeras för. 

Baserat på DOAS-tekniken (Differential Optical Absorption Spectroscopy) kan OPSIS gasanalyssystem mäta flera gaser i en mätsträcka. Ett system kan konfigureras så att det mäter alla relevanta gaser, t.ex. NO, NO2, SO2, O3, bensen, toluen, xylen, formaldehyd, NH3.

Gasanalys med OPSIS

 • Ett system kan mäta flera gaser över flera mätsträckor
 • Hög tillgänglighet av data
 • Kostnadseffektiv (beröringsfri teknik)
 • Hög prestanda på mätning av criteria pollutants
 • Data som representerar hela mätsträckan
 • Kalibrering av gas endast en gång om året
 • Långt underhållsintervall
 • Certifierad av MCERTS, TÜV, U.S. EPA, Chinese EPA etc. 

Så här fungerar OPSIS gasanalyssystemKontakta oss för mer information om våra totallösningar för mätstationer. 


Vi har flera experter inom området, Anders är en av dem. Vill du veta mer?

Kontakta oss

Cases

Filmer

 • OPSIS Mättjänst

  Läs mer »
 • Luftkvalitetsmätning med OPSIS Open-path DOAS

  Läs mer »
 • Enviro Technology presenterar OPSIS Open-path DOAS i Swansea

  Läs mer »
 • OPSIS Data Services

  Läs mer »

Dokument