CO2-avskiljning


Processkontroll av en anläggning för CO2-avskiljning kräver god och pålitlig detektion av NH3 och Co2 i gasfas.

NH3-mätning är en utmaning på grund av den korrosiva miljön och höga koncentrationen av NH3. Mätningen behöver utföras på flera platser i processen och transporten av provet är svårt att genomföra. Ett stort dynamiskt område krävs eftersom NH3-koncentrationen kan variera mellan 15 vol % och några mg/m3

OPSIS DOAS-system är annorlunda och tillhandahåller anläggningar för CO2-avskiljning en noggrann analysator som kräver minimalt med underhåll vid drift. OPSIS DOAS-system bygger på en beröringsfri metod med en optisk mätsträcka som mäter genom kanalen. Det optiska ljuset leds i en optisk fiber till analysatorn, en analysator kan användas för flera mätsträckor.

Utöver mätningen av NH3 och CO2 kan en analysator mäta flera andra gaser.

Gasanalys med OPSIS

  • Ingen sampling krävs, beröringsfritt mätsystem
  • Fungerar med minimalt med underhåll
  • Bästa prestanda enligt QAL 1-certifiering
  • Längsta kalibreringsintervallet enligt QAL1-certifiering
  • Låg energiförbrukning
  • Kalibrering av gas sker en gång per år
  • Internationellt godkänd
  • Tusentals system installerade världen över
  • Service utförs av ett kompetent servicenätverk

Så här fungerar OPSIS mätsystem


Kontakta oss för mer information om gasmätning vid CO2-avskiljning.


Richard berättar gärna mer om gasmätning i CO2-avskiljningsanläggningar. 

Kontakta oss

Filmer