Speciella processapplikationer


OPSIS är en världsledande leverantör av gasanalyssystem till många olika tillämpningsområden inom processindustrin.

OPSIS gasanalyssystem för processmätning har testats och godkänts av en rad internationella myndigheter och visat sig ha bäst prestanda och längst kalibreringsintervall.

Vi är specialiserade på konstruktion och leverans av system med hög kvalitet, lågt underhållsintervall, system som optiskt mäter genom kanalen där analysatorn aldrig kommer i kontakt med rökgasen. Vi erbjuder också andra produkter och tjänster, t.ex. stoft- och flödesmätare, datalogger och rapporteringsmjukvara samt supporttjänster som serviceavtal, utbildning och kalibrering.


Vi har lång erfarenhet av processmätning. Vill du veta mer? Kontakta Richard.

Kontakta oss

Filmer

Dokument