Opsis blogg

Clean Air Matters!

Clean Air Matters!

Nya rön har publicerats om följderna av luftföroreningar i allmänhet och PM2,5 i synnerhet. Luftföroreningar orsakar 5 miljoner dödsfall per år enligt forskarna. Det betyder att 5 av 100 individer kommer att avlida p.g.a. luftföroreningar.

Läs mer i artikeln från BBC News >>