Opsis blogg

En berättelse om bara ben – att ta hänsyn till kulturella skillnader

En berättelse om bara ben – att ta hänsyn till kulturella skillnader

Vad gör OPSIS till OPSIS? Jo, människorna bakom namnet. Denna videoblogg är en del av en serie personliga berättelser som visar vilka vi som arbetar här är, och därmed också vad OPSIS är.

Man kan komma långt med goda intentioner, men ibland blir det ändå inte helt bra. Svante Wallin berättar här hur ett kanske ganska svenskt ”sommarbeteende” kan uppfattas som udda i utländska besökares ögon, och att det inte alltid blir lyckat när man försöker rätta in sig i ledet.