Opsis blogg

Påverka luftföroreningarna innan de påverkar oss

Påverka luftföroreningarna innan de påverkar oss

Om vi inte gör något åt luftföroreningarna kommer de att förändra oss. Ingen vet hur, men klicka på länken nedan för att se ett lite lättsammare framtidsscenario.