För få godkända luftmätningar i Sverige

2016-04-04

PM10

Efter en kartläggning som OPSIS AB har gjort av landets kontinuerliga mätstationer visar det sig att 47%*, av alla partikelmätningar för PM10 inte uppfyller Naturvårdsverkets krav på datafångst. Regelverket kräver att PM10-mätningar skall utföras av instrument som använder referensmetod eller mätinstrument som påvisats likvärdiga med referensmetoden. Utöver kravet på referensmetod eller likvärdig metod finns även krav på 90% datafångst för att mätningarna skall kunna klassas som kontinuerliga.

Läs mer om godkända mätmetoder för PM10...

Kvävedioxid

Kartläggningen av kontinuerliga mätstationer för kvävedioxid ser något bättre ut än för PM10. För kontinuerliga mätstationer visar det sig att 17%* inte klarar Naturvårdsverkets krav på 90% datafångst. Även här finns regler som reglerar vilka mätinstrument som får lov att användas vid kontinuerlig mätning. För närvarande är det endast OPSIS som erbjuder en mätmetod som är likvärdig referensmetoden för mätning av kvävedioxid.

Läs mer om godkända mätmetoder för NO2...

OPSIS BOO

En viktig faktor till att luftkvalitetsmätningarna inte lever upp till kravet på 90% datafångst verkar vara att kommunerna saknar nödvändiga resurser och expertis för att driva dessa i egen regi.

Med anledning av ovanstående har OPSIS AB tagit fram sitt BOO koncept, som innebär att kommunen köper kvalitetssäkrad och validerad mätdata med en garanterad 90% datafångst till ett fast och förmånligt pris.

I praktiken går det till så att kommunen med ett BOO avtal köper tjänsten mätning. OPSIS AB i sin tur står då för all nödvändig utrustning inkl. förbrukningsmaterial, slitagedelar, reservdelar samt arbetstid etc.

För kunden tillkommer inga ytterligare kostnader utöver det fasta priset.

Kommunens medarbetare behöver inte investera någon arbetstid kopplad till luftkvalitetsmätningarna eftersom allt ingår i BOO avtalet.

Läs mer om OPSIS BOO koncept...


*Samtlig data använd vid kartläggningen är från IVL’s databas:

Latest news

2022-06-16

Transportforum 2022

2021-11-01

Ny video publicerad

2021-10-15

Pollutec 2021

2021-10-12

OPSIS i Amsterdam

2019-01-10

Transportforum 2019

2018-11-29

OPSIS i Frankrike

2018-10-03

WoTS 2018

2018-06-28

Strålande tider!

» Nyhetsarkiv