Ny video om kvicksilvermätning

2020-09-22

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna som finns. Även om nyanvändningen i stort sett upphört under senare år, så riskerar kvicksilver fortfarande att spridas bl.a. vid förbränning av kvicksilverhaltigt avfall som t.ex. gamla lysrör och termometrar. Det har därför införts hårda begränsningar på kvicksilverutsläpp från avfallsförbränningsanläggningar.

För att klara gränserna kan det behövas rökgasreningsutrustning, och för att styra och övervaka den och även för att mäta utsläppen av eventuellt återstående kvicksilver, så behövs ett tillförlitligt mätsystem. Och här har OPSIS den bästa lösningen: OPSIS System 400Hg. Ett och samma system kan mäta kvicksilverhalterna både i rågas och i rengas, och samtidigt kan det också mäta halterna av många andra föroreningar. Förutom att vara pålitligt så är System 400Hg därför också kostnadseffektivt.

Vi har tagit fram en ny video om kvicksilver i allmänhet och fördelarna med OPSIS System 400Hg i synnerhet. Se videon här >> eller i vår kanal på YouTube.

Latest news

2022-06-16

Transportforum 2022

2021-11-01

Ny video publicerad

2021-10-15

Pollutec 2021

2021-10-12

OPSIS i Amsterdam

2019-01-10

Transportforum 2019

2018-11-29

OPSIS i Frankrike

2018-10-03

WoTS 2018

2018-06-28

Strålande tider!

» Nyhetsarkiv