Strålande tider!

2018-06-28
 

Ett första steg togs redan 2015 vilket resulterade i ca 750 m2 paneler. Tillkomsten av nya lokaler för logistik och ett nytt hus som används som laboratorium och för produktion för LiquidLINE, samt utnyttjande av ytterligare tak på äldre byggnader har inneburit att panelytan nu har växt till ca 1200 m2. Detta förväntas generera upp till 160 MWh energi per år vilket motsvarar ca 30% av totala energiförbrukningen på OPSIS huvudkontor i Furulund.

Mängden energi som produceras beror förstås på årstiden och på vädret. I södra Sverige varierar dagslängden mellan 7 och drygt 17 timmar och visst hopar sig molnen ibland. Solpanelerna är dock verksamma och hjälper till att reducera vårt behov av extern energi även vintertid och även när det är molnigt. Under sommaren kan panelerna generera mer energi än vi förbrukar. Överskottet säljs då automatiskt och matas ut till elnätet så att det kommer andra konsumenter till godo.

Latest news

2022-06-16

Transportforum 2022

2021-11-01

Ny video publicerad

2021-10-15

Pollutec 2021

2021-10-12

OPSIS i Amsterdam

2019-01-10

Transportforum 2019

2018-11-29

OPSIS i Frankrike

2018-10-03

WoTS 2018

2018-06-28

Strålande tider!

» Nyhetsarkiv