Vi är nu ISO 27001-certifierade!

2020-06-01

För oss har en säker hantering av information alltid varit viktigt och vi har hållit en hög säkerhet genom åren. För att få ett kvitto på att vi hade bra kontroll och vad som krävdes för att skydda den information vi hanterar tog vi steget förra året och började resan mot en certifiering. 

Vårt första möte om ISO 27001 ägde rum i mars 2019. Det blev det första av många och följdes av hårt arbete för att se över vår verksamhet och arbetssätt, kartlägga risker, klassificera informationstillgångar, säkra det tekniska skyddet liksom det fysiska och utbilda våra medarbetare i informationssäkerhet. Detta arbete ledde till att vi, exakt ett år senare, hade certifieringsrevisionen som resulterade i att vi nu är certifierade enligt standarden ISO 27001:2013. 

Vi har nu fått ISO 27001-certifikatet som är en bekräftelse på att vi uppfyller de högt ställda kraven på informationssäkerhet. Certifieringen säkerställer att kunddata skyddas, att vi arbetar aktivt med att minimera och eliminera säkerhetsrisker och att våra medarbetare är medvetna om informationssäkerhet i sitt dagliga arbete. 

Att skydda våra intressenters data har alltid varit viktigt för oss och vi är glada och stolta över att nu kunna visa det genom vår ISO 27001-certifiering. 

 OPSIS ISO 27001-certifikat 

 

Förnyad ISO-certifiering

Vid certifieringsrevisionen i mars i år uppgraderades vårt ledningssystem för arbetsmiljö från OHSAS 18001 till ISO 45001:2018. Vår certifiering enligt ISO 9001:2015 kvalitetsledningssystem och ISO1 4001:2015 miljöledningssystem förnyades också för ytterligare en treårsperiod. 

 OPSIS ISO 9001-certifikat
 OPSIS ISO 14001-certifikat
 OPSIS ISO 45001-certifikat

Latest news

2022-06-16

Transportforum 2022

2021-11-01

Ny video publicerad

2021-10-15

Pollutec 2021

2021-10-12

OPSIS i Amsterdam

2019-01-10

Transportforum 2019

2018-11-29

OPSIS i Frankrike

2018-10-03

WoTS 2018

2018-06-28

Strålande tider!

» Nyhetsarkiv