Om OPSIS ABOPSIS AB är ett globalt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa system för gasanalys och processtyrning. Vårt mål är att förse våra kunder med de mest avancerade, tillförlitliga och kostnadseffektiva systemen, oavsett användningsområde. Systemen används för mätning av luftkvalitet samt för kontinuerlig emissionsmätning och processtyrning. Tusentals system är installerade världen över. Genom att fokusera på våra kunders önskemål och genom fortgående produktutveckling fortsätter OPSIS att sätta standarden för gasmätning. 

OPSIS grundades 1985 av två doktorander på Lunds universitet. OPSIS är idag representerat i hela världen via ett väl utvecklat nätverk av dotterbolag, distributörer och andra representanter, som tillhör de mest kompetenta och erfarna systemleverantörerna i respektive land. 

För att säkerställa att användarna får bästa utbyte av systemen tillhandahåller vi utbildningar för hantering, kalibrering och underhåll av våra produkter. Kurserna kan anpassas för varje användares behov. Vi erbjuder även regelbundet återkommande tekniska utbildningar till våra distributörer och representanter för att garantera att de alltid har fullgod kunskap om våra mätsystem.

   ISO 9001

 

Vill du ha mer information om våra produkter och tjänster?
Kontakta oss

Vision

  • Tillhandahålla mätdata med lägsta möjliga miljöpåverkan
  • Tillhandahålla mätdata med certifierad kvalitet
  • Tillhandahålla mer mätdata till lägre pris  


Certifikat

ISO 9001-certifikat   
ISO 14001-certifikat 
ISO 27001-certifikat
ISO 45001-certifikat
ISO/IEC 17025-ackreditering
Achilles-certifikat

Policyer

IT- och informationssäkerhetspolicy
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Alkohol- och drogpolicy

OPSIS Uppförandekod

Sekretessåtagande – mätresultat