Sekretessåtagande-mätresultat

Kalibrerings- och mätresultat tillhör kunden. Vi lämnar inte ut uppgifter om resultat till tredje part annat än på uppdrag av kunden eller efter annat godkännande av kunden, eller till myndighet om det krävs enligt tillämpbar lag eller domslut. I det senare fallet informeras kunden innan uppgifterna lämnas ut.

Vision

  • Tillhandahålla mätdata med lägsta möjliga miljöpåverkan
  • Tillhandahålla mätdata med certifierad kvalitet
  • Tillhandahålla mer mätdata till lägre pris  

Policyer 

IT- och informationssäkerhetspolicy
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy
Alkohol- och drogpolicy

OPSIS Uppförandekod