Marina mätningar med M800

Eftersom sjöfarten står för en märkbar del av världens luftföroreningar infördes strängare regler för utsläpp från fartyg år 2015. Varje fartygsägare var tvungen att bland annat begränsa svavelinnehållet i utsläppen. Det finns två sätt att göra detta på. Det första är att använda bränsle med låg svavelhalt. Det andra är att installera reningsutrustning – en skrubber. En skrubber är mycket kostnadseffektiv, men reglerna kräver mätning av svavelhalten för att säkerställa att skrubbern fungerar korrekt. Och för att göra det är den bästa lösningen att ha ett OPSIS System M800 ombord.

Läs mer om OPSIS mätlösningar för den marina applikationen >>

Läs mer om M800 >>

Kontakta oss för mer information >>