LD500 Laserdiodgasanalysator AQM

OPSIS LD500-analysator är den centrala delen i OPSIS laserdiodmätsystem. Den kan innehålla upp till fyra laserdiodhuvuden beroende på vilka gaser som ska mätas. Varje huvud är ett komplett system för styrning av lasern Till varje huvud hör också ett system för sampling av absorptionsspektra.

Laserdiodanalysatorn erbjuder snabb mätning av en rad gasföreningar, till exempel kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), väteflourid (HF), ammoniak (NH3), syre (O2), väteklorid (HCI), vattenånga (H2O) och metan (CH4). En multiplexer (tillbehör) gör det möjligt att mäta längs flera mätsträckor med endast en analysator.  

Läs om TDL-tekniken (Tuneable Diode Laser) >>

Vill du veta mer om OPSIS LD500 Laserdiode gasanalysator för luftkvalitetsmätning?

Kontakta oss

Dokument