Tillbehör (AQM)

Behöver du komplettera ditt mätsystem? Här hittar du några tillbehör till våra system för luftkvalitetsmätning. 

Kalibreringsutrustning

OPSIS Calibration BenchTillsammans med mätsystemet kan du använda vår kalibreringsutrustning som består av en kalibreringsbänk, modell CB100, som bas. Den används tillsammans med en extern ljuskälla och en RE060-mottagare i vardera ände av bänken.

Kalibrering görs genom att föra in en eller flera fönsterförsedda celler i ljussträckan längs med kalibreringsbänken. Kalibreringsgas flödas genom cellerna. Varierande cellängder gör det möjligt att välja det kalibreringsförfarande som är mest lämpligt för respektive mätsystem och de gasföreningar som det ska mäta.
OPSIS Multiplexer

Multiplexrar

En multiplexer används när ett OPSIS-system har mer än en mätsträcka. Multiplexern gör det möjligt att hantera flera mätsträckor, där gasanalysatorn automatiskt och i tur och ordning utför mätningar längs varje mätsträcka. Det finns flera modeller beroende på antalet anslutningar som behövs.

OPSIS WS515 Wind Sensor

Givare

Behöver du komplettera ditt mätsystem med en givare kan du välja ur vårt breda sortiment för olika användningsområden, såsom mätning av vindhastighet, vindriktning, temperatur, fuktighet, global strålning och nederbörd. Givarna kan enkelt anslutas till ditt mätsystem med våra produkter för datainsamling.

Ozonkalibrator

OPSIS Ozone CalibratorOPSIS ozonkalibrator, modell OC500, används för att kalibrera ozonmätning på OPSIS mätstationer. Kalibratorn genererar en väldefinierad ozonkoncentration som väljs av användaren utifrån kaliberingsscenario. Kalibratorn är utvecklad för att kunna generera mycket höga ozonhalter, tillräckliga för att utföra i stort sett vilka noggrannhetskontroller och precisionstester som helst.

Mäthus

OPSIS System ShelterOPSIS mäthus (containrar) ger optimal driftmiljö för mätutrustningen. De är utvecklade för att fungera väl med OPSIS utrustning för mätning av luftkvalitet och kan användas exempelvis vid mätning i trafikerade miljöer och av utsläpp från industrianläggningar. Det finns flera olika containermodeller att välja mellan. Vad du väljer beror på användningsområdet och på omfattningen av mätutrustningen som skall skyddas.

 

Vill du veta mer om OPSIS mättillbehör?

Kontakta oss

Dokument