DL256 datalogger (CEM)

OPSIS Data LoggerOPSIS datalogger-system är utvecklat för insamling av mätdata. Dataloggern kan hantera både analoga och digital in- och utsignaler så väl som seriell kommunikation

Dataloggerns hårdvara är moduluppbyggd. Det är därför enkelt att konfigurera systemet för att möta ett brett spektrum av krav. Systemet kan också uppgraderas efter hand som nya behov uppstår.

DL256 kan anpassas till så gott som alla behov av datainsamling inklusive hantering av statussignaler, automatisk kalibrering etc. Kommunikationsmjukvara för fjärrstyrning via seriell förbindelse är inkluderad.

Tillsammans med OPSIS EnviMan-mjukvara bildar dataloggern en komplett lösning för både insamling och hantering av data för industriella anvädningsområden.

Vill du veta mer om OPSIS datalogger?

Kontakta oss