DX100 dioxin- och CO2-provtagare

DX100 dioxin- och CO2-provtagareÄven i mycket låga koncentrationer är dioxiner några av världens mest giftiga ämnen. De bildas i industriella förbränningsprocesser, särskilt vid avfallsförbränning. Utsläpp av dioxiner från förbränningsanläggningar är därför hårt styrda och övervakade.

De vanligtvis låga dioxinnivåerna medför att realtidsmätning av halterna inte är möjlig. Istället görs långtidsprovtagning av rökgasen, där provet ackumuleras i en absorbent i en behållare. Efter provtagningsperioden skickas sedan behållaren till ett externt laboratorium för analys.

Provtagningen av rökgasen kan vara en utmaning. Den måste ske isokinetiskt vilket ställer stora krav på styrning och mätning av provtagningsvolymen. Samtidigt måste utrustningen kunna hantera de ofta aggressiva, stoftfyllda och våta rökgaserna. Tack vare robust utformning och beprövad teknik från OPSIS andra gasprovtagningsprodukter kan dock OPSIS DX100-system hantera dessa utmaningar.

Systemet uppfyller kraven på långtidsprovtagning under den europeiska standarden EN 1948 för bestämning av masskoncentrationen av PCDD/PCDF och dioxinliknande PCBs.
DX100-systemet kan också förses med ett tillägg i form av en isokinetisk provtagare för koldioxid (CO2). Det är av särskilt intresse för förbränningsanläggningar som använder blandbränsle där en del är biogent och en del är fossilt. Genom att analysera kol-14-halten i provet kan andelen biogen CO2 bestämmas. Skatt för fossila CO2-utsläpp behöver då bara betalas för den CO2 som verkligen har sitt ursprung i det fossila bränslet.

Besparingarna jämfört med att betala en hög schablonskatt baserad på en antagen fossil andel bränsle kan ge en snabb återbetalning av investeringen i en DX100-provtagare med CO2-tillägg.

Vill du veta mer om OPSIS DX100 dioxin- och CO2-provtagare?

Kontakta oss

Filmer

  • DX100 – Dioxiner och CO2-emissioner

    Läs mer »