M800-systemet för marina tillämpningar

OPSIS M800 Marine System

OPSIS mätsystem M800 för marina installationer mäter SO2, COoch NOx genom att använda referensmetoderna NDUV och NDIR.

En ljuskälla skapar en mätsträcka genom rökgaskanalen. Från en mottagare leds ljuset genom en optisk fiber till analysatorn.

M800-systemet kan med hjälp av en multiplexer (tillbehör) hantera upp till nio olika ljussträckor, vilket gör att ett enda system kan mäta emissionsgaser före och/eller efter flera reningssteg och från en eller flera kraftkällor.

Ett inbyggt webbgränssnitt tillåter användaren att via internet eller lokalt nätverk styra systemet och hantera mätningarna utan att mätdata går förlorad. 

OPSIS M800-system är godkänt av bl.a. DNV, Bureau Veritas, RINA och Lloyds Register. 

Vill du veta mer om OPSIS system M800?

Kontakta oss

Vår partner för M800

 

Filmer

  • Marina mätningar med M800

    Läs mer »

Dokument