RD100 RDE-system

OPSIS RD100 RDE-systemRD100 är ett "Real Driving Emissions"-system som mäter utsläpp från fordon i verkliga förhållanden. Det monteras på fordonet och mäter halterna i avgaserna under en vanlig bilfärd. 

Mätinstrumentet monteras på fordonets bakre del. Avgasröret kopplas till mätenheten. Mätenheten är i sin tur kopplad, via en optisk fiberkabel, till analysatorn som är placerad inne i fordonet. Inga avgaser leds in i karossen. 

OPSIS RD100-system mäter utsläpp från fordon som drivs av olika typer av bränsle. Dieseldrivna fordon släpper vanligtvis ut en högre koncentration av kväveoxid och partiklar, medan bensindrivna fordon vanligen släpper ut en högre koncentration av koldioxid och även partiklar. RD100 mäter exakt hur mycket som släpps ut under körning. 

Ett system kan mäta flera olika gasämnen, som kväveoxid, koldioxid, ammoniak och olika typer av kolväten. Dessutom är systemet enkelt att använda. Se vår video om hur RD100-systemet fungerar. 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra lösningar kring "real driving emissions"-mätning.  

 

Blogg: "Real Driving Emissions: Meaning and Monitoring"


Ulf är en av våra kunniga medarbetare. Han berättar gärna mer om RD100.

Kontakta oss