System 400CS Cross-stack

OPSIS Cross-stack System

System 400CS ("Cross-stack") är ett kostnadseffektivt mätsystem med hög prestanda som är utvecklat för att mäta gasämnen på bland annat kraftverk och avfallsanläggningar.

Mätmetoden bygger på FTIR (Fourier transform infraröd spektroskopi) och DOAS-teknik (differentiell optisk absorptions spektroskopi) vilket gör det möjligt att mäta ett flertal olika gasföreningar. 

System 400 är i sitt grunderbjudande tillgängligt med följande konfigurationer:
OPSIS System 400

• 400Basic: Standardsystem kalibrerad för svaveldioxid (SO2), kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). 

• 400EXT: Utökat system kalibrerat för svaveldioxid (SO2), kvävemonoxid (NO), kvävedioxid (NO2), kolmonoxid (CO) och vattenånga (H2O).

• 400WASTE: Utökat system för avfallsanläggningar, kalibrerat för svaveldioxid (SO2), kvävemonoxid (NO), kvävedioxid (NO2), kolmonoxid (CO), väteklorid (HCI) och vattenånga (H2O). 

Vill du veta mer om OPSIS 400-system?

Kontakta oss

Filmer

Dokument