System 400FL fast-loop

OPSIS System400FL Fastloop

System 400FL ("fast-loop") kombinerar fördelarna av mätning enligt principerna värmeextraktivt och "in-situ".

Gasen som mäts förflyttas, tack vare tryckskillnaden som genereras av ordinarie rökgasfläkt med hög hastighet, i en bypass-ledning till en extern mätsträcka. Inget filter eller provtagningshuvud används och mätningarna utförs i en beröringsfri mätcell.

System 400FL bygger på OPSIS UV/FTIR DOAS-system som har snabb svarstid och bästa prestanda för alla vanligt förekommande gaser.

Tack vare det högupplösta FTIR-systemet uppvisas inga störande interferenser från gaser som vattenånga.

UV-mätningarna av NO, NO2 och SO2 uppvisar mycket god mätprestanda.

OPSIS Monitoring Housing

Analysatorerna i ett system kan mäta gaskoncentrationer i flera rökgaskanaler genom att använda en optisk multiplexer (tillbehör). 

Ett enda system 400FL kan mäta alla av de vanligt efterfrågade utsläppsgaserna NO, NO2, SO2, CO, HCl och HF. Systemet kan kalibreras för att mäta ytterligare gaser.

Vill du veta mer om OPSIS System400FL?

Kontakta oss

Filmer

Dokument