System 400HWE

OPSIS system 400HWE ("Hot Wet Extractive") bygger på OPSIS UV DOAS-/FTIR DOAS-system som ger snabba svarstider och bästa mätprestanda för vanligt förekommande gaser.

Tack vare det högupplösta FTIR-systemet uppvisas inga störande interferenser från gaser så som vatteånga.

UV-mätningarna av NO, NO2 och SO2 uppvisar mycket god mätprestanda.

En ejektorpump används för att transportera gasen från rökgaskanalen till mätsträckan via en upphettad provtagningsledning.

Analysatorerna i ett system kan mäta gaskoncentrartionen i flera rökgaskanaler genom att använda en optisk multiplexer (tillbehör).

Ett enda 400HWE-system kan mäta alla av de vanligast efterfrågade utsläppsgaserna NO, NO2, SO2, CO, HCl, HF och H2O. Systemet kan på begäran kalibreras för att mäta ytterligare gaser.

Totalkvicksilver kan mätas genom att använda en separat mätsträcka och en konverter som omvandlar alla kvicksilvertyper till elementärt kvicksilver.

System 400HWE är för utvecklat att användas i rengas-tillämpningar.

Vill du veta mer om OPSIS System 400HWE?

Kontakta oss

Filmer

Dokument