GOST Standard, Ryssland

Luftkvalitetsmätningar 

OPSIS UV DOAS-system är godkänt för:
NO, NO2, SO2, O3, H2S, NH3, CO, Cl2, HCl, styren, bensen, toluen, fenol, formaldehyd, HF och CH4.
Certifikat nr SE.C.31.001.A No. 7272

OPSIS SM200 stoftmätare är godkänd.
Certifikat nr SE.C.31.001.A No. 8464

OPSIS CO-mätare är godkänd för:
Certifikat nr US.C.31.001.A No. 5924

Kontinuerlig emissionsmätning 

OPSIS UV-och FTIR DOAS- system är godkända för:
SO2, NO, NO2, NH3, Hg, H2O, HCl, HF, CO, CO2, bensen, toluen, fenol, N2O och CH4.
Certifikat nr SE.C.31.001.A No. 5765

OPSIS M1040 dutsädande NOx-analysator är godkända.
Certifikat nr SE.C.31.001.A No. 5766

OPSIS M1050 utspädande SO2-analysator är godkänd.
Certifikat nr SE.C.31.001.A No. 5767

OPSIS O2000 syremätare är godkänd.
Certifikat nr. SE.C.31.001.A No. 5768

Flera olika  stoftmätningsinstrument är godkända.
Certifikat nr DE.C.31.001.A No. 5923

GOST standards hemsida >>