MCERTS, UK

Kontinuerlig emissionsmätning

Samtliga OPSIS CEM-system är godkända enligt EN15267.

UV- och FTIR DOAS-systemen är godkända för: 

Parameter/Rapport nr

SO2   Sira MC 020011/08
NO2   Sira MC 020011/08
NH3   Sira MC 020011/08
NO   Sira MC 020011/08
Formaldehyd   Sira MC 020011/08

Fenol   Sira MC 020011/08
H2O   Sira MC 020011/08
CO   Sira MC 020011/08
HCl  Sira MC 020011/08
HF   Sira MC 020011/08
Hg   Sira MC 120201/01

OPSIS O2000 syreanalysator är godkänd för:

Parameter/Rapport nr

O2   Sira MC 020012/06

Luftkvalitetsmätning

OPSIS AQM DOAS-system 

är godkänt för:

Parameter/Rapport nr

Bensen   Sira MC 040048/03
O3   Sira MC 160295/01
NO2   Sira MC 160295/01
SO2   Sira MC 160295/01

Partikelmätning 

OPSIS SM200 

kombinerade partikelinsamlare och mätare är godkänd för:

Parameter/Rapport

PM10 Sira MC070109/03

PM2.5 Sira MC070109/03


Sira MCERTS hemsida >>