TÜV, Tyskland

På grund av den rådande situationen med coronapandemin har inte TÜV möjlighet att förnya certifikat för tillfället. Därför har de upprättat statusbrev för fortsatt giltighet för certifikat som går ut den 1 april 2020.     
Statusbrev Umweltbundesamt

Kontinuerlig emissionsmätning

Samtliga OPSIS CEM-system är godkända enligt EN 15267.
UV- och FTIR DOAS-systemen är godkända för:

Parameter/QAL 1-certifikat nr 

O with O2000N  -  0000062063_02
O2 with O2000  -  936/808017/A  
SO2  -  0000040333
NO  -  0000040333
NO2  -  0000040333
NH3  -  0000040333
H2O  -  0000038495

Fenol  -  936/802011
Formaldehyde  -  936/802011
Hg  -  0000040333 
HCl  -  0000038495
CO  -  0000038495
CO2  -  0000038495
HF  -  0000043525
N2O  -  0000038495
CH4  -  0000038495

Luftkvalitetsmätning

OPSIS AQM DOAS-system för mätning av  SO2, NO2 och O3

 är godkänd som likvärdig metod enligt 2008/50/EC.

OPSIS DOAS-system är godkänd för:

 

Parameter/QAL 1-certifikat nr.

SO2  -  0000025927
NO2  -  0000025927
O3  -  0000025927
Bensen  -  936/807014/C

Partikelmätning

OPSIS SM200 kombinerade partikelinsamlare och -mätare är godkänd som likvärdig metod enligt 2008/50/EC.
Den är godkänd för:

 

Parameter/QAL 1-certifikat nr

PM2.5  -  0000028753
PM10  -  0000027201

QAL 1 TÜV Rheinlands hemsida >>