TÜV, Tyskland

Kontinuerlig emissionsmätning

Samtliga OPSIS CEM-system är godkända enligt EN 15267.
UV- och FTIR DOAS-systemen är godkända för:

Parameter/QAL 1-certifikat nr 

O with O2000N  -  0000062063_02
O2 with O2000  -  936/808017/A  
SO2  -  0000040333
NO  -  0000040333
NO2  -  0000040333
NH3  -  0000040333
H2O  -  0000038495

Fenol  -  936/802011
Formaldehyde  -  936/802011
Hg  -  0000040333 
HCl  -  0000038495
CO  -  0000038495
CO2  -  0000038495
HF  -  0000043525
N2O  -  0000038495
CH4  -  0000038495

Luftkvalitetsmätning

OPSIS AQM DOAS-system för mätning av  SO2, NO2 och O3

är godkänd som likvärdig metod enligt 2008/50/EC.

OPSIS DOAS-system är godkänd för:

Parameter/QAL 1-certifikat nr.

SO2  -  0000025927
NO2  -  0000025927
O3  -  0000025927
Bensen  -  936/807014/C

Partikelmätning

OPSIS SM200 kombinerade partikelinsamlare och -mätare är godkänd som likvärdig metod enligt 2008/50/EC.
Den är godkänd för:

Parameter/QAL 1-certifikat nr

PM2.5  -  0000028753
PM10  -  0000027201

QAL 1 TÜV Rheinlands hemsida >>