Betaabsorptionsteknik

Principen som bestämmer massan av en gas är baserad på en fysiklag där betastrålar dämpas när de passerar ett tunt materiallager.

Om man definierar xsom värdet på filtrets massdensitet och xp som de samlade partiklarnas massdensitet gäller följande ekvation:

där K(xf) = mass-absorptionskoefficienten och Fblank och Fcollect visar betastrålarnas flöde före och efter provtagningscykeln.

Eftersom storleken av  provtagningsytan S (= 11.95 cm2, Ø =3.9 cm) är känd kan massan av de uppsamlade partiklarna mp på filtret beräknas enligt följande:

Funktionen K(xf) bestäms av instrumentets karakteristik och är programmerat in i systemet. Vid varje uppstart av instrumentet kontrolleras den ursprungliga kalibreringen med hjälp av två referensöppningar som är placerade i passagen av betastrålar mellan betakällan och en Geigermätare. Denna funktion går också att aktivera manuellt som extra kontroll.