FTIR-DOAS-tekniken


OPSIS har utvecklat en analysator speciellt för mätning av gaser i det infraröda våglängdsområdet. OPSIS IR-teknik är i princip samma metod som UV-DOAS-tekniken och bygger på Beer-Lamberts lag. Den ger förhållandet mellan mängden absorberat ljus och antalet molekyler i mätsträckan. En ljuskälla projicerar en ljusstråle mot en mottagare som vidarebefordrar ljuset via en optisk fiber till analysatorn.

Analysatorn består av en interferometer, en dator och tillhörande styrelektronik. Hjärtat i interferometern är av en stråldelare som delar ljuset mot två rörliga speglar. Genom att variera speglarnas position steglöst skapas ett interferensmönster. Med hjälp av avancerade matematiska beräkningar omvandlas interferensmönstret till ett våglängdsspektrum motsvarande det som mäts direkt i spektrometern I UV-DOAS-fallet.

Interferometern ger bättre spektral upplösning i det infraröda våglängdsområdet än vad en spektrometer ger.

Datorn ändrar storleksfaktorn för varje referensspektrum tills den finner den bästa möjliga anpassning till motsvarigheten med uppmätt spektrum. Utifrån detta kan de olika gaskoncentrationerna beräknas med stor noggrannhet.