TDL-teknik (Tuneable diode laser)


OPSIS laserdiodanalysator (LD500) utsänder laserljus med en våglängd det nära-infraröda (NIR) området. Mätningen görs genom att snabbt svepa lasern över ett smalt våglängds område runt absorptionslinjen i ett gasabsorptionsspektrum.

Lasern arbetar kontinuerligt och är avstämbar, så att laservåglängden kan justeras något. Det åstadkoms genom att en elektrisk spänning läggs över halvdelardioden. Spänningen är noggrant styrd så att den under svepet varierar enligt en rampfunktion.

Under mätning skapar LD500 ett medelvärde från ett stort antal svep. Mätintervallet är typiskt 1-20 sekunder och svepfrekvensen är i kilohertzområdet. Efter varje mätintervall genomgår de uppmätta spektrumen en utvärderingsprocedur.

Resultatet jämförs genom en anpassning med minsta kvadratmetoden mot  ett känt tvärsnittsspektrum för gasen. Detta tvärsnittsspektrum innehåller information om hur stor en känd gaskoncentrations absorption är vid olika våglängder. Dessa beräkningar tillsammans med mätsträckans längd gör att den eftersökta gasens koncentration kan bestämmas.