Region Nord

MAGNUS JOHANSSON
Region- och säljansvarig
Tel. +46 (0)46 72 25 84
magnus.johansson@opsis.se

ROBERT TÖRNBLOM
Säljare
Tel. +46 (0)46 72 25 68
robert.tornblom@opsis.se

PATRIK HÄGG
Teknisk samordnare
Tel. +46 (0)46 72 25 86
patrik.hagg@opsis.se 

MAGNUS GELINDER
Serviceingenjör
Tel. +46 (0)46 72 25 82
magnus.gelinder@opsis.se

PETER RICKLING
Serviceingenjör
Tel. +46 (0)46 72 25 05
peter.rickling@opsis.se

DAVID ÅBERG
Serviceingenjör
Tel. +46 (0)46 72 25 13
david.aberg@opsis.se