Region Syd

ULF STAVARE
Försäljnings- och marknadschef Skandinavien
Tel. +46 (0)46 72 25 70
ulf.stavare@opsis.se

ALFIO FRANJUL
Teknisk samordnare 
Tel. +46 (0)46 72 25 89
alfio.franjul@opsis.se

CHRISTER JOHANSSON
Serviceingenjör
Tel. +46 (0)46 72 25 92
christer.johansson@opsis.se

ULF KROOK
Serviceingenjör
Tel. +46 (0)46 72 25 22
ulf.eliasson@opsis.se

JERRY MERCOURIOS
Serviceingenjör
Tel: +46 (0)46 72 25 55
jerry.mercourios@opsis.se