Tjänster

OPSIS tillhandahåller kompletta tjänster för mätning av luftkvalitet och kontinuerlig emissionsmätning. Vi tillhandahåller även mjukvarurelaterade tjänster och tjänster så som kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning, övervakning av mätdata, mättjänster, framtagning av emissionsdatabaser, dispersionsmodellering och studier av miljöpåverkan.