ServiceavtalOPSIS produkter kräver minimalt med service och underhåll, men det är ändå tillrådligt att utföra proaktivt underhåll på OPSIS mätsystem för att säkerhetsställa pålitlig och precis gasmätning under lång tid. Det kan också vara lämpligt att vara förberedd på oplanerade underhållsbehov som kan uppstå.

För att underlätta detta erbjuder OPSIS serviceavtal på utvalda marknader. Beroende på vald servicenivå kan OPSIS erbjuda:

  • Schemalagt underhåll av mätsystem med förbestämd omfattning. 
  • Beredskap för att ta hand om oplanerade störningar i systemen.
  • Dygnet runt-jour.

Kontakta OPSIS för att få veta mer om serviceavtal och vad OPSIS kan erbjuda inom er specifika tillämpning och för era specifika tillgänglighetskrav.