Projektledning av luftkvalitetsmätningOPSIS har bred erfarenhet när det gäller att agera projektledare i olika projekt som rör mätning av luftkvalitet, både när det gäller kommersiella och biståndsfinansierade projekt.

I projekten erbjuder vi bl.a.:

  • Drift och underhåll av mätstationer
  • Datarapportering
  • Emissionsinventering
  • Spridningsmodellering

Vi berättar gärna hur vi kan driva ert luftkvalitetsprojekt mot framgångsrik uppstart och stabil drift under många år. Referenser lämnas på begäran. Kontakta oss!