UtbildningOPSIS produkter håller hög kvalitet, men de blir inte bättre än personalen som sköter dem, oavsett om det rör sig om installation, underhåll eller ordinarie drift. OPSIS har därför tagit fram ett flertal utbildningsprogram där både distributörer och slutkunder kan få både teoretisk och praktisk kunskap om OPSIS produkter. 

Bland utbildningsprogrammen finns till exempel:

  • Grundläggande och avancerad luftkvalitets- och emissionsmätning
  • Grundläggande och avancerad modellering av luftkvalitet
  • Utbildning för systemansvariga
  • Teknisk utbildning (för egen personal och distributörer, återkommande)
  • Utbildning om tillämpningar (för egen personal och distributörer, återkommande)

Utbildningarna kan ske på OPSIS huvudkontor, hos OPSIS distributörer men även ute hos slutkunderna. 

OPSIS och dess distributörer erbjuder vanligtvis också praktisk utbildning för slutkunderna i samband med installation av mätsystem.

Kontakta oss för att diskutera era utbildningsbehov och hur OPSIS kan tillgodose dem!